Polityka prywatności

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest SOCIETAS Sp. Z O.O. Sp.K. z siedzibą przy ul. Metalowców 25, 54-156 Wrocław; NIP: 8943030390

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: m.chojnacki@dddeko.pl

 

2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W związku z tym, że poprzez serwis www.dddeko.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść zapytania przesłana w formularzu kontaktowym) w celu

– przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług

– odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług.

Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż przez stronę

www.dddeko.pl (telefonicznie, mailowo) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 

3. Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność strony internetowej.

 

4. Przekazywanie danych osobowych

Dostawcy usług

Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Organy Państwowe

Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail lub telefonicznie. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.

 

5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych

– usunięcia danych osobowych

– przenoszenia danych osobowych

– wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych

– sprostowania danych osobowych

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych

– cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy:

m.chojnacki@dddeko.pl

Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 

6. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Jako Administrator Danych Osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych, zobowiązujemy się do:

– zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem

zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych;

prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi

dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie

zapewnienia, aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami prawa

 

7. Skarga

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 

8. Informacje końcowe

Niniejsza Polityka jest stale aktualizowana celem dostosowywania do działalności Administratora. Aktualna wersja obowiązuje od 14 marca 2019 roku. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których prowadzą linki zamieszczone na stronie www.dddeko.pl.