Obowiązkowa deratyzacja

Obowiązkowa deratyzacja

Drodzy klienci, w trosce o Wasze bezpieczeństwo przypominamy o przeprowadzeniu obowiązkowej deratyzacji.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze zmianami), zgodnie z którym:

„Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (…) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki…”

Obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w terminach:

1. od 15 marca do 1 kwietnia,
2. od 15 listopada do 1 grudnia.